ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία ЗАВЕТ И АКАТИСТ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

ЗАВЕТ И АКАТИСТ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Рилска света обител, 2016 г.