Българска православна църква

Рилска света обител

Начало За контакт

За контакт

  • Канцелария - тел./факс: 07054 3383, раб. време от понеделник до петък: 08:30 - 17:00 ч.
  • Счетоводство - тел./факс: 07054 2208, раб. време от понеделник до петък: 08:30 - 17:00 ч.
  • Игумен - тел./факс: 07054 2226, раб. време от понеделник до петък: 10:00 - 17:00 ч.
  • Резервации за нощувки - GSM: 0896 872010, раб. време от понеделник до петък: 15:00 - 19:00 ч.
  • Музей - GSM: 0896 872016. Повече информация и работно време.

Адрес: Рилски манастир, обл. Кюстендил, П.К. 2643
Електронна поща: info@rilskimanastir.org