ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Ασκητήρια και Μετόχια Το Παλαιό ασκητήριο

Το Παλαιό ασκητήριο

Σε απόσταση περίπου 5 χιλ. ανατολικά από το μοναστήρι βρίσκεται το παλαιό ασκητήριο, όπου ανεγέρθηκε η εκκλησία «Κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας». Δεν είναι γνωστό το έτος της ανέγερσής της, όμως υπάρχουν αναφορές για το έτος 1385, 1742 και 1746. Κατά το έτος 1820 η εκκλησία ανακαινίστηκε με χρήματα του ιερομονάχου χαντζή Κορνίλιι. Κτίστηκαν και κελιά για τους μοναχούς, οι οποίοι επέλεξαν την αυστηρότητα και τη νηστεία ως τρόπο ζωής. Η εκκλησία είναι μονολιθική, πέτρινη, με σχεδόν ίδιους ως προς τον όγκο νάρθηκα και ναό. Οι τοιχογραφίες στην εκκλησία, οι οποίες διατηρήθηκαν τμηματικά, είναι παρεμφερείς όσον αφορά τον ρυθμό με τις τοιχογραφίες στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην ανατολική μοναστηριακή πτέρυγα. Οι ίδιες τοιχογραφίες είναι έργο καλλιτεχνών από την πόλη Σάμοκοβ, οι οποίοι ήταν μαθητές του Χρήστο Ντιμιτρόβ. Ανάμεσα στις παραστάσεις αναδεικνύονται παραστάσεις αγίων-στρατιωτών. Στην δυτική πλευρά του νάρθηκα διαμορφώθηκε ακόμη ένας χώρος, στην γωνία του οποίου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας – τόπος προσευχών για πολλούς προσκυνητές.

Πίσω από τον ναό είναι το σπήλαιο, όπου ο αξιοσέβαστος Ιωάννης πέρασε τα τελευταία δώδεκα έτη από την ζωή του. Εδώ κάθε ένας άνθρωπος με πίστη μπορεί να ζητήσει την ευλογία και την προστασία του ερημίτη της Ρίλας. Σε άμεση εγγύτητα με την εκκλησία και το σπήλαιο υπάρχει πηγή (αγιασμός) με θεραπευτικό νερό, το οποίο άρχισε να πηγάζει χάρη των προσευχών του αγίου. Λίγο πιο ανατολικά από την πηγή είναι ο βράχος, όπου ο Άγιος Ιωάννης απεύθυνε προσευχές προς τον Θεό.