ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Επικοινωνία Δωρεές προς την Ιερά Μονή

Δωρεές προς την Ιερά Μονή

Οι ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι θα ήθελαν να βοηθήσουν για την υλική συντήρηση και την ανάπτυξη της Ιεράς Μονής της Ρίλας, μπορούν να συνεισφέρουν προσωπικά ή μέσω τράπεζας στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Σε Λέβα - IBAN: BG50UNCR75271051082613

Σε δολάρια Αμερικής - IBAN: BG09UNCR76301107280104

Σε Ευρώ - IBAN: BG42UNCR76301207280108

UniCredit Bulbank

Ο Θεός να ανταποδώσει στον καθέν Σας πολλαπλάσια για την ευεργεσία Σας!