Болгарская православная церковь

РИЛЬСКАЯ СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ

Акатист

Акатист на преподобни Йоан Рилски Чудотворец 1

КОНДАК 1

О, Преподобний и преславний,
Божествений и богонравний,
Отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец.
Пречудний ти угодниче Христов!

Всегда изпълнен с Божия любов.
Достигнал си небесна висота
И ангелска неземна красота
Чрез подвига свещен на любовта!

Изгря ти като слънце с вечна светлина
Над нашта родина и нашия народ,
И сочиш пътя ни към светла бъднина
Към съвършенството и вечния възход!

Кат светъл ангел-предводител
Предвождаш нашия народ,
Кат крепък ангел-покровител
Закриляш българския род.

Крепи във нас ти Божията вера.
Разлей сред нас ти Божя светлина!
Пази ни ти от тъмна изневера.
От мрак зловещ и смъртна тъмнина!
Та всички ний да пеем озарени,
Да пеем и да славим ободрени:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!2

ИКОС 1.

Пречуден бил си, отче Иоанне,
От ранно детство, ранни младини,
От рано проявил си ти желание
Да полетиш към светли висини.
Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че ти благословен дойде във тоя свет,
За да изпълниш висш свещен завет!

Радвай се —
Че ти си се родил кат красен син
И процъвтял си кат прекрасен крин!

Радвай се —
Че семето, що Бог у теб всади,
Благословен обилен плод роди!

Радвай се —
Че всяка тленна страст си угасил
И себе си от бури си спасил!

Радвай се —
Че юношеска блудна суета
Не те погреба грешно във света!

Радвай се —
Че ти доброто само си желал
И сал за хубавото си мечтал!

Радвай се —
Че ти отрано с юношески жар
Разкрил си в себе всеки Божи дар!

Радвай се —
Че възжелал си още младенец
Да бъдеш Богоизбран първенец!

Радвай се —
Че си мечтал като орел
Да полетиш в небесния предел!

Радвай се —
Че ти всегда кат ангел бил си чист,
Всегда си бил ти светъл и лъчист!

Радвай се —
Че имал си божествено сърце
И дивно светло ангелско лице!

Радвай се —
Че още кат дете си заживел
Кат светъл ангел в земния предел!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
( Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило! )

КОНДАК 2.

Изпълнен крепко с Божията сила —
С Божията вяра и любов,
Ти растнал си под Божия закрила
И крепнал си под Божия покров!

Със силата на любовта предвечна
Познал си ти Предвечния Творец, —
И Бог със любовта си безконечна
Приготви ти нетленния венец!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 2.

С любовта всесилна, всемогъща
Ти вечната Всеистина прозря:
Че Бог любов е вечна, вездесъща, —
Че с любовта си всичко Той огря!
Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че твойте първи детски пожелания
Са били святи ангелски мечтания!

Радвай се —
Че си желал кат ангел да летиш
И пред лицето Божйе да трептиш!

Радвай се —
Че си горял с любов кат серафим
И със светлина сиял кат херувим!

Радвай се —
Че рано Бог-Любов ти се откри
И Свойта светла тайна ти разкри!

Радвай се —
Че ти с любов във Бога си живял
И Бог във тебе всекога е грял!

Радвай се —
Че с чисто си сърце — за висша цел —
Невидимия Бог си ти видел!

Радвай се —
Че ти със всички сили си узнал
Тогова, Който всичко е създал!

Радвай се —
Че ти със цялото си същество
Познал си Божието естество!

Радвай се —
Че ти в творенйето и във всяка твар
Видял си вечния Творец и Цар!

Радвай се —
Че ти в богоподобния човек
Видял си Бога още в тоя век

Радвай се —
Че във вечния Богочовек Христа
Познал си Бога в плът и пълнота!

Радвай се —
Че ти от все душа и все сърце
Обикна Бога с грейнало лице!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

( Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило! )

КОНДАК 3.

Кат слънцето на Правдата предвечна
Христос над грешната земя изгря,
Кат Слънцето на Любовта всевечна
Човешки род всещедро той огря!

Със Свойта правда и любов в живота
И тебе озари Христос Господ,
Със Своя кръст и Своята Голгота
Показа ти божествений възход!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу : Аллилуиа!

ИКОС 3.

И ти възлюби с всички твои сили
Спасителя и Господа Христа,
И любовта Христова те окрили
Да полетиш към светла висота!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че Бог-Любов във тебе заживя
И ти с любов във Бога оживя!

Радвай се —
Че ти от ранни детски младини
Чрез любовта с Христа се съедини!

Радвай се —
Че Дух Светий в тебе се всели
И от Него нищо не те раздели!

Радвай се —
Че повече от майка и баща
Обикнал си небесния Баща!

Радвай се —
Че повече от братя и сестри
Христа с любов в сърцето си внедри!

Радвай се —
Че бил си ти от Господа избран,
От Господа Христа с любов призван!

Радвай се —
Че ти смирен последвал си с любов
На Господа Христа свещений зов!

Радвай се —
Че с радост ти напусна дом и род
И тръгна гдето те призва Господ!

Радвай се —
Че за Христа без скръб и без тъга
Остави с радост земните блага!

Радвай се —
Че от Христа ни огън, нито меч
Не те откъсна нивга надалеч!

Радвай се —
Че ти с Господа Христа се срастна,
Че ти из Него дивно произрастна!

Радвай се —
Че с вяра взел си своя кръст свещен
И след Христа си тръгнал вдъхновен!
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

( Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило! )

КОНДАК 4.

Господ изпълни те с любов безкрайна
Към всички твари в тоя земен век,
Най-веч с любов светà и всеотдайна
Къмто богоподобния човек!

И ти обикнал си кат свои братя
Вред всички люде и вси родове,
Прегръщал си в своите обятия
С любов дори и свойте врагове!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 4.

Кат слънце твоята любов ни сгрява —
Тя сгрява наште смръзнали сърца,
Кат слънце животворно те огрява
И нашите помръкнали сърца!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че ти кат свой баща, кат свой отец
Си чувствувал небесния Творец!

Радвай се —
Че Бога си обикнал чрез човека
И человека в Бога во веквека!

Радвай се —
Че Богу ти с любов се бе отдал,
За другите живота си бе дал!

Радвай се —
Че любовта блаженно ти откри,
Че вси са твои братя и сестри!

Радвай се —
Че ти живя с една любов всевечна,
С една единна обич всечовечна!

Радвай се —
Че ти с любов си чувствувал в душата
Кат свои братя вси човеци на земята!

Радвай се —
Че както и Христос всегда зове,
Обичал си и свойте врагове!

Радвай се —
Че ти благослови със благи сили
И тез, що с клетви бяха те покрили!

Радвай се —
Че всекиго всегда си благославял
И никого в беда не си оставял!

Радвай се —
Че злото със добро си побеждавал,
За зло с добро си всякога въздавал!

Радвай се —
Че ти от ранно детство и до гроба
С любов препобедил си всяка злоба!

Радвай се —
Че твоята любов е угасила
И огъня на всяка злобна сила!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 5.

Човека с мъдрост и любов създаде
Премъдрият всеблаг Творец Господ,
Вси дарби и блага Той нему даде
За временний и вечния живот.

Той даде му дарът и да избира
Нетленното в живота и света,
Пред временного нивга да не спира,
А да мечтай всегда за вечността!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 5.

Отрано смисъла на всичко земно
Ти богоозарено си разбрал,
И вси блага на царството неземно
За себе си ти мъдро си избрал!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че Бог великий дар ти обета
Да виждаш ти невидими неща!

Радвай се —
Че твоят поглед богопрояснен
Не бе в света от нищо помрачен!

Радвай се —
Че ти през видимото вещество
Съзря невидимого естество!

Радвай се —
Че нищо грешно, временно и тленно
Не завладя сърцето ти нетленно!

Радвай се —
Че спря сърцето да не пожелава
Богатства, почести и пуста слава!

Радвай се —
Че празна грижа, земна суета
Не те излълни нивга с пустота!

Радвай се —
Че ти разбра: блажено е да даваш,
А не от другите да получавш!

Радвай се —
Че вси блага, що Бог ти беше дал,
На другите ти щедро си раздал!

Радвай се —
Че ти блага неземни си избра,
Съкровища нетленни си събра!

Радвай се —
Че сбра блага, молци що не ядат,
Съкровища крадци що не крадат!

Радвай се —
Че ти доби съкровище в сърцето,
Доби нетленно благо на небето!

Радвай се —
Че твоето съкровище бе Бог,
Добито с любов и подвиг строг!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 6.

Всегда Господ на человека дава
Победна сила, свята благодат, —
Той с нея всяко зло да побеждава
Да стане с нея светъл, чист и свят.

С Божия сила человек да смогне
Да одолей3 и свойто естество, —
С любов и подвиг той да се възмогне
До висше непреходно естество!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 6.

Ти всичко тленно, временно, преходно
Си с Божията сила победил, —
И своя дух ти волно и свободно

Към вечността си крепко приобщил!
Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че си мечтал за вечно битие
И ангелско земно житие!

Радвай се —
Че ти развърза всички тленни връзки,
Отби и всичките съблазни дръзки!

Радвай се —
Че ти кат волен и могъщ орел
Си полетял в небесния предел!

Радвай се —
Че спря във Руенската планина
На свято място, свята висота!

Радвай се —
Че, устремен към свята висша цел,
Ти иночески образ си приел!

Радвай се —
Че бил си юнак ангелоподобен!
С дух преозарен, богоподобен!

Радвай се —
Че бил си кротък, благ и добродушен,
Всегда во всичко Господу послушен!

Радвай се —
Че си ревнувал: Божията воля
Да ни крепи във земната неволя!

Радвай се —
Че си ревнувал: както в небесата,
Така да бъде тя и на земята!

Радвай се —
Че свойта воля ти си овладял
И с волята Господня си се слял!

Радвай се —
Че волно ти от себe си се отрекъл
И Богу всеотдайно си се врекъл!

Радвай се —
Че имал си желание едничко:
Бог всякога да бъде в тебе всичко!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
„Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 7.

Творецът надари земята родна
С всички дарове и красоти,
Той с нея сля съдбата ни народна —
Съдба: чрез подвизи към висоти!

Всред нашата родина Господ извая
Божествената Рила планина, —
Той щедро там постави кът от рая
И озари го с вечна светлина!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 7.

За всичко ти със боголепна слава
Прославил си предвечния Творец,
И увенчал си своята прослава
С дивен подвиг — с подвизен венец!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че ти на Божий зов си се откликнал
И сал божественото си обикнал!

Радвай се —
Че сал божественото във света
Всегда бе твойта огнена мечта!

Радвай се —
Че в цялата вселена величава
Видял си вредом Божията слава!

Радвай се —
Че си видял със Божия подмога
Безкрайното величие на Бога!

Радвай се -
Че ти с любов, с молитва ежечасна
Живя за нашта родина прекрасна!

Радвай се —
Че в нея ти насочи своя път
Към чудния божествен райски кът!

Радвай се —
Че рано теб божествената Рила
Плени те с непреодолима сила!

Радвай се —
Че ти от Руенските стръмнини
Си полетял към Рилски висини!

Радвай се —
Че ти пое пречудний си възход
Към ведросиний Рилски небосвод!

Радвай се —
Че ти достигна горди върхове
И вникна там в свърхземни светове!

Радвай се —
Че се възсия високо в небеса,
Където греят светли чудеса!

Радвай се —
Че спря, където нищо не гнети
И волно наший дух на вис лети!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 8.

Кога човек е утвърден във Бога,
Той сал тогаз като човек живей!

Човек без Бога в смъртна изнемога
Ще падне в бездната и ще изтлей!

Човек, за да живей и да сияе
С Божия любов и светлина,
Със своя дух той трябва да витае
В Божията вечна същина!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 8.

Към Бога устремен ти непрестайно,
Достигнал си Господня висота, —
От висини изгрял си ти сияйно
С непомрачима свята чистота!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:
Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че бил си в Бога крепко утвърден
И в Него ти за нов живот роден!

Радвай се —
Че ти все в Бога си се утвърждавал,
И в Него дивно си се пресъздавал!

Радвай се —
Че все по-светло ти си възсиявал,
Все по-високо си се възвисявал!

Радвай се —
Че все нагоре крепко си възлизал
И нивга веч надолу не си слизал!

Радвай се —
Че стигна там, отдето нивга веч
Човек не пада долу надалеч!

Радвай се —
Че стигна непоклатна висина,
И гря със непреходна светлина!

Радвай се —
Че ти сияйно се възвиси там,
Където стана светъл Божи храм!

Радвай се —
Че възлезе божествено високо
И вникна ти таинствено дълбоко!

Радвай се —
Че вникна в Божиите глъбини,
Където греят вечни светлини!

Радвай се —
Че вредом твойта светлина изгря,
И всички нас блажено тя съгря!

Радвай се —
Че стигна ти нагоре степента
На съвършенството и светостта!

Радвай се —
Че бил си в Бога свят и съвършен
И в съвършенството богоблажен!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 9.

Господ е светлина — и неизменно
Живее в непристъпна светлина, —
Той сгрява всичко тленно и нетленно
Из свойта неизменна същина.

Най-светлото творение — човека
Бог със светлина преозари, —
И той всегда да грее во веквека
С божествени негаснещи зари!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 9.

Всегда над родни върхове, долини
Духът ти Богоозарен витай, —
През векове и хиляди години
С божествено сияние сияй!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че в родната земя на длъж и шир
Разля ти светлина, любов и мир!

Радвай се —
Че вред по вси посоки и страни
Се твойта светлина разпространи!

Радвай се —
Че тръгнаха по твойта светлина
Вси люде, спящи в мрак и тъмнина!

Радвай се —
Че идваха от близо и далеч
Да видят теб, да чуят твойта реч!

Радвай се —
Че чуха твойте дивни словеса,
Видяха твойте славни чудеса!

Радвай се —
Че Бог в божествената дивна Рила,
Изпълни те със всепобедна сила!

Радвай се —
Че ти надсмогна земните беди
И всички тъмни сили победи!

Радвай се —
Че ти срази и демоните злобни,
Отби и всички призраци злокобни!

Радвай се —
Че ти и зверовете укроти
В планинските самотни пустоти!

Радвай се —
Че немощни и болни изцери,
Безверници във Бога увери!

Радвай се —
Че видяха пречудни ти дела,
Ликувайки с просветнали чела!

Радвай се —
Че славиха вси Бога в небесата,
Прославиха и тебе на земята!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 10.

На всички твари богосътворени
Бог е творец всеблаг, всесъвършен,
На образите богоозарени
Пак Бог е първообразът свещен!

Човек желай да се уподобява
На своя Първообраз и Творец,
Желай все повече да възсиява
Кат светъл образ, светъл образец!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 10.

Ти Божий образ с устреми омайни
В своя образ си отобразил,
И себе си чрез подвизи сияйни
Кат светъл образец си възвисил!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че Божий образ ти си отразил!
По него си се ти преобразил!

Радвай се —
Че с Божията сила чудодейна
Преобразен ти в Бога чудно грейна!

Радвай се —
Че бяха с тебе всички озарени,
От тебе всички духом ободрени!

Радвай се —
Че тръгнаха след теб да вървят
И твойто име с обич да мълвят!

Радвай се —
Че почнаха вси теб да ублажават,
Мнозина все на теб да подражават!

Радвай се —
Че иноческо братство основа
И братството към подвиг призова!

Радвай се —
Че братята във Бога обнови
И тях към свят живот ти вдъхнови!

Радвай се —
Че в Рилската тайнствена пустиня,
Създаде ти божествена светиня!

Радвай се —
Че ти създаде Рилски монастир —
Място за свят живот и Божий мир!

Радвай се —
Че твоята светиня величава
Е нашта радост, нашта чест и слава!

Радвай се —
Че в таз светиня с ангелски мечти,
Душата вярна вечно ще трепти!

Радвай се —
Че в таз светиня Бог всред нас живей
И образът Му вечно нам ни грей!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 11.

Творецът е начало на живота,
Животът е начало на смъртта, —
Животът води всички към Голгота,
Смъртта всегда ни води в вечността.

И само с кръст и със Голгота свята
Ще минем светло в вечния живот,
Ще се въздигнем тихо в небесата
И ще летим към вечния възход!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно
Ти пял си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 11.

Всегда към вечния живот във Бога
Стремил си се през земния предел!

И, несмутим от земната тревога,
Вървял си ти към свойта вечна цел!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че още тук — във земния предел,
Ти вечния живот си заживел!

Радвай се —
Че възжелал си крепко чрез смъртта
Да се съединиш ти със Христа!

Радвай се —
Че с радост ти оставил си земята
И с радост полетял си в небесата!

Радвай се —
Че твойта смърт в миг пред теб разтвори
На вечността безкрайните простори!

Радвай се —
Че твойта смърт бе тих молитвен сън,
Молитвен сън със тих камбанен звън!

Радвай се —
Че ти смъртта блажено победи, —
Блаженство вечно Бог ти отреди!

Радвай се —
Че Бог плътта ти одухотвори,
Смъртта в безсмъртие Той претвори!

Радвай се —
Че Бог всеблаг безсмъртен те създаде
И в смъртта нетление ти даде!

Радвай се —
Че твойте мощи вършат чудеса
Навред под Божиите небеса!

Радвай се —
Че всякога — по цели дни и нощи
Ние славим твойте чудотворни мощи!

Радвай се —
Че след смъртта си пак живейш сред нас
И ще живейш до съдний ден и час!

Радвай се —
Че ти ще бъдеш с нас во веквеков
Със своята божествена любов!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 12.

От Слънцето на Правдата предвечна —
От Господа Спасителя Христа,
Изгря надеждата ни безконечна —
Изгря и грей ни трепетно в нощта.
В нощта на смъртно грешните заблуди

Спасителят Христос ни озари, —
Сал Той света за нов живот пробуди,
Сал Той със нов живот ни надари!

Затуй, с пречиста ангелска уста,
Ти пял си Богу — пял си на Христа: Аллилуиа!

ИКОС 12.

Бог сложи те всред нас велик светилник —
Да грееш ти на нас во веквеков!
Бог вдигна те над нас велик закрилник —
Да ни закриляш с ангелски покров!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвенно и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се —
Че тебе Бог пресветло озари
И дух Гослоден в теб се възцари!

Радвай се —
Че ти в нощта на смъртни помрачения
Ни озари с божествени прозрения!

Радвай се —
Че в наште горки земни сьдбини
Закриляш ни от гибелни злини!

Радвай се —
Че ти подкрепяш ни да се спасим
И огъня на злото да гасим!

Радвай се —
Че Божий Промисъл е от предвека —
Да се спаси човекът във човека!

Радвай се —
Че Бог ни даде висш свещен завет —
Да бъде всечовечен целий свет!

Радвай се —
Че с Бога ний ще бъдем любовечни —
Ще бъдем ний човеците човечни!

Радвай се —
Че възжелал си братството всемирно
Да крепне в Бога и расте безспирно!

Радвай се —
Че ще расте в света на длъж и шир
Всецарството на вечен Божий мир!

Радвай се —
Че ще да дойде Божието царство,
Ще дойде Божието господарство!

Радвай се —
Че ще владей един всевечен Цар —
Всевечният Творец и Господар!

Радвай се —
Че ще сияй един Христос вовек —
Спасителят на всеки человек!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 13.

О, Преподобний отче Иоанне Рилски!
Преславний и Пречудний наш отец,
Велик угодник Божий и светец!

Ти — земен ангел и човек небесен,
Човек, всегда божествено човечен —
Божествен, чуден, богонадарен!

Безплътен ангел, дивно в плът облечен —
Сияен, светъл, богоозарèн!

Вдъхни ни вяра — вяра всепобедна,
И Дух божествен — дух непобедим!

Да одържим ний битката последна,
Вси тъмни сили ний да съкрушим!

Пази, закриляй с Божията сила
Ти всички нас и целия народ!

Да крепнем ний под твоята закрила,
И славим ний безкрайния възход!

Да славим дружно Бога с чест и слава,
Да пеем нему с ангелска прослава:

Аллилуиа!...

Този Кондак се чете три пъти.

Подир това се четат Кондак 1 и Икос 1.

МОЛИТВА

Чудесна земна звездò, възсияла от пределите на град Средец, и жив светилниче, който осветяваш цялата българска земя със светлината на Божията правда, предивен сред постниците Божий угодниче, отче Йоане, радост на преподобните, украшение на Българската църква, крепко утвърждение на православната вяра, бърз помощниче на тези, които с вяра и любов се обръщат към тебе, и велик застъпниче пред Господ за всички нас, приеми, преблажени, молитвите ни и умолявай нашия Господ Бог, та всички славянски народи, които ти невидимо запазваш и са свързани със съюза на братската любов, да пребивават в мир и благочестие и да ги избави Господ от видимите и невидими врагове, от нашествие на иноплеменници, от недъзи и глад, от всякакви скърби и всякакво зло. На предстоящите тук и молещи се пред честната рáка с твоите мощи изпроси, преподобни, от нашия Господ Иисус Христос всичко, което просят за спасение, та всички с тебе непрестанно да прославяме всесвятото име на Отец и Син, и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Амин!

1 Творение на Неврокопски митрополит Борис (1888-1948 г.) през 1946 г., по случай 1000 годишнината от Успението на преп. Йоан Рилски Чудотворец.

2 Може да се чете и пее по желание пълния, или съкратения припев.

3 От слав. гл. одолéти – побеждавам, преодолявам, б. р.