ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία НЕПУБЛИКУВАНИ ЧУДЕСА НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

НЕПУБЛИКУВАНИ ЧУДЕСА НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Автор-съставител: Архимандрит Климент Рилец*

Синодално издателство, 2012 г.

В настоящото издание влизат свидетелства за чудеса, събирани от рилския монах архимандрит Климент Рилец предимно от 1935 до 1961 година. Той грижливо събира тези свидетелства за чудесата на св. Йоан, както от писмата, които пристигат в манастирската канцелария, така и от устни свидетелства, за които съставя актове с подписите на свидетелстващите и трето лице.

*