ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία РИЛСКИЯТ МАНАСТИР в най-ново време (1944-2019)

РИЛСКИЯТ МАНАСТИР в най-ново време (1944-2019)

Автор: Мария Златкова

Издателска къща "Гутенберг", 2019