ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία ВЕСТИТЕЛЯТ НА СВЕТЛИНАТА. Приказка за клепалото

ВЕСТИТЕЛЯТ НА СВЕТЛИНАТА. Приказка за клепалото

Автор: Надя Петрова

Синодално издателство, 2010 г.