ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία ЖИВОТЪТ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ (детска книжка)

ЖИВОТЪТ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ (детска книжка)

Автор : Йорданка Делчева

Руенски манастир "Св. Иоан Рилски" - с. Скрино, 2015 г.