Българска православна църква

Рилска света обител

Метох "Пчелино"

Метох "Пчелино" отстои на 3 км. югозападно от Рилския манастир, непосредствено до поклонническия път. Храмът се намира навътре в планината на около 500 м. от стопанските сгради на метоха. Построен е през 80-те години на XVIII в. и е посветен на Успението на Божията Майка. Църквата е малка и едноапсидна с открит нартекс, изградена от камък. Нейни ктитори са Босненският митрополит Серафим и йеромонах Севастиан Рилски. От запазения ктиторски надпис се знае, че стенописите са завършени на 9 март, 1834 г. Техен автор е Димитър Молеров. В централната корабна част са изобразени допоясно в естествена големина светци-воини и светци-преподобни. Таванът е дъсчен, украсен с блажни бои - звезди, цветя и пр. Върху цялата стена на преддверието пък е разположена сцената на Страшния съд. Царският ред икони от иконостаса са изписани през 1789 г. и са дело на Захарий монах. В момента се намират в Иконната галерия на Рилската св. обител.