Българска православна църква

Рилска света обител

Начало Музеи Църковно-исторически музей

Църковно-исторически музей

Църковно-историческият музей включва основната колекция от експонати, свързани с историята на манастира от създаването му от неговия основател св. Йоан Рилски до края на XIX в. Включва образци на църковното изкуство – стенописи, икони, църковна утвар, богослужебни одежди, напрестолни кръстове, ръкописни и старопечатни книги, щампи и др. Централно място в експозицията заема Рафаиловият кръст, изработен от монах Рафаил в началото на XIX в. Кръстът представлява неповторима творба на българската миниатюрна дърворезба.

Вход:

- възрастни - 8 лв.

- учащи, пенсионери, братства - 2 лв.

- семеен билет: възрастен - 4 лв.; дете - 2 лв.