Българска православна църква

Рилска света обител

Начало Новини Метеорологична станция при Рилската света обител

Метеорологична станция при Рилската света обител

Екип от Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра "Климатология, хидрология и Геоморфология" (проф. Георги Рачев, проф. Росица Кендерова, гл. ас. Симеон Матев и гл. ас. Димитър Кренчев) със съдействието на Адрианополски епископ Евлогий - Игумен на Рилската света обител, постави автоматична метеорологична станция, която ще отразява промените на редица климатични елементи, като температура, валежи, влажност, налягане и други. По този начин ще се добие по-добра представа за климатичните особености на района на Рилската света обител, а от друга, ще даде възможност на многобройните поклонници и туристи да научат моментното състояние на атмосферата в региона.

В многогодишен план, това ще даде възможност за придобиване на по-детайлна картина на климата на нашата Родина.

Съвсем скоро данните ще бъдат достъпни и на интернет страницата на Манастира.