Българска православна църква

Рилска света обител

Начало Новини Почина доц. Стефан Тъпанов - главният реставратор на Рилския манастир

Почина доц. Стефан Тъпанов - главният реставратор на Рилския манастир


Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (1 Коринтяни 15, 12-22)

С дълбока скръб съобщаваме, че на 7 октомври 2022 г. почина доц. Стефан Христов Тъпанов - завеждащ катедра „Реставрация“ в Националната художествена академия, дългогодишен ръководител по реставрацията на стенописите в Рилската света обител.

Стефан Тъпанов е роден на 4 юни 1963 г. в гр. Шипка. През 1982 г. завършва ССХУ, Казанлък, а през 1989 г. – Националната художествена академия. Той е един от най-изявените и талантливи реставратори у нас.

Член на международния съвет на музеите (ИКОМ), на Асоциацията на реставраторите (АРБ) и на Съюза на българските художници (СБХ), автор е на десетки сборници, студии и ретроспективни книги за проучвания, реставрационни дейности, изложби за иконопис от периода на Възраждането. Той има огромен принос за подготовката на много специалисти в областта на реставрацията на стенописи, икони и картини. Преподавател с над 25 годишен стаж, Стефан Тъпанов има и значим принос в теорията и практиката в професията „реставратор”. Автор е и на редица научни публикации и методологични разработки в областта на реставрацията.

Доц. Стефан Тъпанов участва във възстановяването на стенописите и иконите в църквите „св. Георги” в с. Долни Лозен, „Въведение Богородично” в с. Смолско, „Покров Богородичен” в с. Герман, „Св. Димитър” в с. Мирково, в храмовете „Св. Николай Чудотворец”, „Свв. Кирил и Методий” и „Св. Пантелеймон” в София, „Света Троица” в Банско, на храма „Св. Стефан” в Несебър, на изображенията в тракийската гробница край Александрово, стенописите в Куриловския манастир, главната църква в Дивотинския манастир и др.

Той е дългогодишен ръководител по реставрацията на стенописите в Рилската света обител. Над петнадесет години доц. Тъпанов работи в тясно сътрудничество с Игумена на Рилския манастир - Адрианополски епископ Евлогий, като ръководи реставрацията на стенописите в храм „Свв. Ап. Петър и Павел” при метоха Орлица, тези при двете главни порти на Рилския манастир – Дупнишка и Самоковска, нартиката на главния манастирски храм „Рождество Богородично”, параклиса „Успение на св. Йоан Рилски” (негова заслуга е потвърждаването на тезата, че стенописите в този параклис са дело на Димитър Христов Зограф и Костадин Петрович Вальов от Самоков (1840г.)), както и параклиса „Св. Николай Чудотворец”, стенописите в Олтара на храма, тези в апсидата на лявата певница, а тази година се завърши реставрацията на стенописите в апсидата на дясната певница.

До последно той ръководи и реставрацията на стенописите в храма „Успение на св. Йоан Рилски“ при Старата постница (при Гроба).

Опелото му се извърши на 8 октомври 2022 г. в родното място на доц Тъпанов – гр. Шипка. Там последно сбогом с него си взеха Игуменът и служители на Рилската света обител.

Поклон пред светлата му памет!


Прилагаме част от творческата биография на доц. Стефан Тъпанов:

1. Църквата „Св.Георги“ – село Долни Лозен, Софийско, реставрация на стенописи и икони;

2. Църквата „Въведение Богородично“ – с. Смолско, Софийско, реставрация на фасадата и полихромната декорация;

3. Църквата „Св. Николай Чудотворец“ – с. Герман, Софийско: реставрация на икони;

4. Храм „Покров Богородичен“, София, реставрация на икони;

5. Храм „Св. Пантелеймон“, София, реставрация на икони;

6. Участие в екип за проучване и реставрация на стенописите в тракийската гробница край с. Александрово 2007–2008 г.

7. Участие в екип за проучване и реставрация на стенописите в църквата „Св. Стефан“ – Несебър 2006 г.

8. Храм „Св. Николай Чудотворец“, София, реставрация на икони;

9. Храм „Св. Св. Кирил и Методий“, София, реставрация на икони, 2007 г. Храм „Св. Димитър“ – с. Мирково, реставрация на стенописи;

10. Реставрация на стенописи в Рилски манастир 2006 – 2022 г., ръководител на екип;

11. Реставрация на църквата „Св. Троица“ – гр. Банско 2008 – 2012 г., ръководител на екип;


1. Сборник „Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности“ – София, 2003 – „Техника, технология и реставрационни проблеми на стенописите в църквата „Св. Георги“, село Долни Лозен;

2. Паметници, реставрация, музеи – Арх & Арт, София, 2004, храм „Св. Вмчк Георги“ – с. Долни Лозен; „Техника и технология на стенописите от XVII в. и XIX в.“

3. Сборник „Известия на НИМ“, том 14, 2004: „Приложение на етиленвинилацетатните адхезиви при протекционно облепване на произведенията на живописта. Тестове за пенетрация“;

4. Сборник „Материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков проведена в ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, София, 2006, „Приложение на нови материали за протекционно облепване на стенна и кавалетна живопис.

5. Изложба: „Форум Реставрация 2008“ – 11–19 април, галерия „Академия“, НХА, София.

6. Изложба: „България–Словакия, реставрация на културно наследство, европейски перспективи“ – 7 май–1 юни 2008, Български културен институт в Словакия, Братислава.

7. Изложба: “8th Conservator-restorer’s professional One-day Spring Meeting 27th May 2008” в Любляна – Словения

8. Приложение на новите технологии при обучението в областта на художествената реставрация, сборник „Културно наследство – образование, наука и опазване, интегрирани в културния туризъм“ (Heritage: Esprit), ел.издание, ЕИ “LiterNet”, 2009; http://liternet.bg/publish25/s_typanov/prilozhenie.htm

9. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“ в Рилски манастир, „Проблеми на изкуството“ 4/2010

10. "Технологични аспекти и реставрационна проблематика на стенописите в храма "Успение на св. Йоан Рилски" (Старата постница), Сборник доклади от научна конференция по повод 550 години от връщането на мощите на св. Йоан Рилски в Рилкия манастир, Рилски манастир 18-19 юни 2019 г.

https://p.bnt.bg/s/r/embed/sreshti-na-pyrvia-red-200119-stypanov-s-molerite-x264-343690.mp4