Българска православна църква

Рилска света обител

Начало Новини Посещение на COREPER II

Посещение на COREPER II

На 30 май Рилската св. обител посетиха членовете на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите ‒ членки на Европейския съюз (КОРЕПЕР II), придружавани от своите съпруги, както и от най-близките си сътрудници, т. нар. „Античи”. Посещението е част от традиционното културно ‒ историческо представяне на страната домакин на Европейския парламент.

Корепер е основният подготвителен орган на Съвета на ЕС. Почти всички точки, които се включват в дневния ред на Съвета, се разглеждат първо от Корепер. В състава му влизат постоянните представители на държавите членки, които всъщност са посланиците на държавите членки в ЕС. Те изразяват позициите на своите правителства. Работата на Корепер ІІ се подготвя от група „Античи”. Тази неформална група помага да се придобие първоначална представа за позициите, които делегациите на държавите членки ще заемат на заседанията на Корепер.

В иконната галерия на светата обител лично игуменът Адрианополски еп. Евлогий запозна Техни Превъзходителства с историята и ролята на Рилския манастир през вековете, както и с духовно-образователната му дейност днес. Отговори и на редица въпроси относно статута на манастира през атеистичния период на комунизма, които породи беседата. Всеки един от гостите получи екземпляр от специално подготвената от Рило-манастирското братство брошура на англ. език по повод българското председателство на Европейския парламент, с основна информация за манастира и неговия основател ‒ преп. Йоан Рилски Чудотворец. Гостите посетиха също централния манастирски храм, както и църковно-историческия музей на обителта.