Българска православна църква

Рилска света обител

Начало Новини Програма на националната научна конференция „ОТЕЦ НЕОФИТ РИЛСКИ – ДУХОВНОСТ, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА“

Програма на националната научна конференция „ОТЕЦ НЕОФИТ РИЛСКИ – ДУХОВНОСТ, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА“

5 – 7 октомври 2023 г.

Благоевград – Рилска света обител

5 ОКТОМВРИ 2023 г.

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Учебен корпус № 1.

14:00 – 14:45 ч. Регистрация на участниците. Заседателна зала № 1114

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

​Модератор: Проф. д-р Иванка Станкова, Зам.-ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 • 15:00 Откриване на конференцията
 • 15:00 – 15:30 Официални приветствия и поздравителни адреси
 • 15:30 – 16:00 ч. Чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова – БАН - Личност и нравствен идеал на Неофит Рилски
 • 16:00 – 16:30 ч. Проф. д-р Ангел Димитров – БАН - Българското възраждане – време на първодействие и новаторство
 • 16:30 – 17:00 ч. Проф. д-р Кирил Топалов – СУ „Св. Климент Охридски“ - Неофит Рилски и българското елинофилство
 • 17:30 ч. ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА: "НЕОФИТ РИЛСКИ – ДУХОВНИК, КНИЖОВНИК, ПРОСВЕТИТЕЛ, ОСНОВОПОЛОЖНИК НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Фоайе пред Заседателна зала № 1114

6 ОКТОМВРИ 2023 г.

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Учебен корпус № 1

Секция 1, Заседателна зала № 1114

Модератор: Проф. д-р Валентин Китанов, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 • 9:30 – 9:45 ч. Проф. д-р Павел Павлов, СУ „Св. Климент Охридски“, Богословски факултет - Монахът-таксидиот като будител и просветител
 • 9:45 – 10:00 ч. Доц. д-р Андриан Александров, СУ „Св. Климент Охридски“, Богословски факултет - Йеромонах Неофит Рилски като проповедник
 • 10:00 – 10:15 ч. Доц. д-р Димитър Тюлеков, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Рилският йеромонах Неофит в общобългарската воля за облик
 • 10:15 – 10:30 ч. Проф. д.н. Сергиуш Леончик, Естествено-хуманитарен университет в Седльце (Полша) - Българската диаспора в Руската империя през XIX-ти век. Влияние на представителите й върху дейността на Неофит Рилски
 • 10:30 – 10:45 ч. Кафе пауза
 • 10:45 – 11:00 ч. Проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Николай Попов, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - За някои международни аспекти в творчеството и делото на Неофит Рилски
 • 11:00 – 11:15 ч. Ас. д-р Мирела Кючукова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Моделът на Неофит Рилски за социално възпитание
 • 11:15 – 11:30 ч. Светлана Дяконова-Арсен, Българска генеалогична федерация - Родословните проучвания на рода Герман от Банско – допълнение към биографията на Неофит Рилски
 • 11:30 – 11:45 ч. Д-р Руслан Иванов, Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ - Документалното наследство на Неофит Рилски в Български исторически архив към Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
 • 11:45 – 12:15 ч. Дискусия
 • 12:15 – 13:30 ч. Обедна почивка

Секция 1, Заседателна зала № 1114

Модератор: Доц. д-р Димитър Тюлеков, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 • 13:30 – 13:45 ч. Доц. д-р Ива Трифонова, БАН, Кирило-Методиевски научен център - Граматиката на Неофит Рилски днес
 • 13:45 – 14:00 ч. Д-р Силва Маринова, Научен архив на БАН - Непубликуваните ръкописи на гръцки език от фонда на Неофит Рилски в НА – БАН
 • 14:00 – 14:15 ч. Елена Дяконова, Научен архив на БАН - Документи, свързани с живота и дейността на Неофит Рилски, във фондовете и сбирките на Научния архив на БАН
 • 14:15 – 14:30 Кафе пауза
 • 14:30 – 14:45 ч. Веселин Лазаров, Национален музей на образованието, Габрово - Неофит Рилски – автор и преводач на възрожденски книги и учебници. (По материали от фонда на Национален музей на образованието, Габрово)
 • 14:45 – 15:00 ч. Асен Атанасов, Институт за изследване на изкуствата – БАН - Йеромонах Неофит Рилски – мелотворец и преводач
 • 15:00 – 15:15 ч. Гл. ас. д-р Ваня Рачева, СУ „Св. Климент Охридски“ - За приятелския кръг от съмишленици на Неофит Рилски
 • 15:15 – 15:30 Доц. д-р Николай Марин, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Проекции на енциклопедичната личност Неофит Рилски в съвременното образование
 • 15:30 – 15:45 Проф. д-р Валентин Китанов, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - „Да е совсем яваш, но с явашлъко му да е благ и миризма хубава да има“. За страстта на Неофит Рилски към тютюна
 • 15:45 – 16:15 ч. Дискусия

Секция 2, Зала № 1115

Модератор: Проф. д.н. Костадин Паев, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 • 9:30 – 9:45 ч. Гл. ас. д-р Мирослава Георгиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Средновековната църква „Св. Троица“ при с. Крупник, Благоевградско
 • 9:45 – 10:00 ч. Проф. д.и.н. Вера Бонева, д.н.к. УниБИТ - Иван Касабов като учител в Гюргево (1864 – 1865)
 • 10:00 – 10:15 ч. Ас. д-р Десислава Георгиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Религиозно-просветната дейност в Неврокопска епархия при първия български митрополит Иларион (1894 – 1912)
 • 10:15 – 10:30 ч. Кафе пауза
 • 10:30 – 10:45 ч. Дарина Илиева, Научен архив на БАН - Дарина Велева – архивист с ценен принос за научната обработка на документи от епохата на Възраждането
 • 10:45 – 11:00 ч. Проф. д.н. Костадин Паев, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Историческото образование през XXI век. Тенденции и перспективи
 • 11:00 – 11:30 Дискусия
 • 11:30 – 13:30 ч. Обедна почивка

7 ОКТОМВРИ 2023 г.

Рилска света обител

Храм „Рождество на Пресвета Богородица“

8:30 – 11:30 ч. Света литургия и панихида

Иконна зала, Модератор: Доц. д-р Димитър Тюлеков, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 • 12:00 – 12:15 ч. Цветелина Татанова, Неврокопска света митрополия - Адаптирането на църковнославянски език на Триода и Пентикостара на Петър Ламбадарий от йеромонах Неофит Рилски в ръкопис Пс.100 на Зографския манастир
 • 12:15 – 12:30 ч. Д-р Андрей Касабов, Софийска света митрополия - Музикалнопреводаческата дейност на йеромонах Неофит Рилски
 • 12:30 – 13:00 ч. Изпълнение на църковни песнопения - Православен хор „Свети Наум“ с ръководител д-р Андрей Касабов