Българска православна църква

Рилска света обител

АНТОЛОГИЯ

Рилска света обител, 2015 г.

АНТОЛОГИЯТА на йеромонах Неофит Рилски включва песнопения от Вечернята, Утренята, Златоустовата и Преждеосвещената св. Литургия, а също и от св. Четиридесетница, Страстната и Светлата Седмици. По съдържание наподобява издадената през 1834 г. в Цариград Антология на Григорий Протопсалта. Освен Неофитови песнопения, сборникът включва и такива, дело на някои от останалите рилски музикоучители, като Иосиф игумен, Атанасий йеромонах и Исайа свещенодякон.

Заветно желание на йеромонах Неофит Рилски е било отпечатването на риломанастирското музикално творчество в "особена книга", а основна част от това музикално наследство е именно неговото лично творчество. Въпреки че настоящата Антология се появява на бял свят цели 134 години след кончината му на 4 януари 1881 г., посланието на съдържанието й е толкова актуално, колкото е било и през годините, в които е творил авторът. Това наследство на отец Неофит ще се впише редом до музикалното богатство, завещано ни през вековете от големите музикоучители на Църквата.

Йеромонах Макарий Чакъров