Българска православна църква

Рилска света обител

Начало Библиотека Книги, свързани с Рилския манастир ПРИКАЗКАТА, НАРЕЧЕНА РИЛСКИ МАНАСТИР

ПРИКАЗКАТА, НАРЕЧЕНА РИЛСКИ МАНАСТИР

Автор: Надя Петрова

Синодално издателство, 2007 г.

„Там, където кристалните води на Друшлявица се сливат с дантелената песен на Рилската река, там, където зелената симфония на планинските склонове те кара да се чувстваш прикътан в дланите на Господа, а синкавата тайнственост на Царев връх говори за могъщество и вечност, тупти едно огромно и свято сърце ­ Рилският манастир. Съсипван, ограбван, унищожаван и опожаряван, той възкръсва векове наред като вдъхновен феникс на Православието и закриля България с благословията на своя нетленен и вечен Игумен - св. Йоан Рилски.

Едва ли има българин, на каквато и възраст да е той, който не би пожелал да отведе своите чуждестранни гости преди всичко тъкмо там. А възхищението и преклонението на тези гости съвсем закономерно го кара да се чувства горд с рода и историята си.

Само че Рилската света обител не е нито географска забележителност, нито музейна атракция, а нещо велико и съкровено ­ като мъдра древна приказка, която никога не може да изгуби стойността си.

Децата имат нужда от приказка. Тя не трябва да им бъде отнемана! Особено в този случай.

Затова пожелах да им я разкажа.”

Надя Петрова