ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Επικοινωνία

Επικοινωνία

  • Γραφείο - τηλ./fax:+ 359 7054 3383, από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή: 08:30 - 17:00 ώρα
  • Λογιστήριο - τηλ./fax: + 359 7054 2208, από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή: 08:30 - 17:00 ώρα
  • Ηγούμενος - τηλ./fax: + 359 7054 2226, από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή: 10:00 - 17:00 ώρα
  • Κρατήσεις για διανυκτερεύσεις – κινητό τηλέφωνο:+ 359 896 872010, από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή: 15:00 - 19:00 ώρα
  • Μουσείο – κινητό τηλέφωνο: + 359 896 872016. Περισσότερες πληροφορίες και ώρες λειτουργίας.

Διεύθυνση: Ιερά Μονή της Ρίλας, Περιφέρεια Κιουστεντίλ, ΤΚ 2643
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@rilskimanastir.org