ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία БОЖЕСТВЕН ДАР. Приказка за Рафаиловия кръст

БОЖЕСТВЕН ДАР. Приказка за Рафаиловия кръст

Автор: Надя Петрова

Синодално издателство, 2010 г.