ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία ЗАВЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ И БОГОНОСЕН НАШ ОТЕЦ СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

ЗАВЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ И БОГОНОСЕН НАШ ОТЕЦ СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Рилска света обител, 2016 г.